Plivački klub Kantrida

Želite da vam se dijete krene baviti popularnim i zdravim sportom? Prepustite ga našim trenerima koji će djetetu predstaviti plivački sport na način prilagođen djetetovoj dobi uz puno igre i zabave. Djeca će, pored ostalog, naučiti kako se kretati u vodenom mediju, naučit će prve pravilne zaveslaje, naučit će kako se ponašati u grupi i poštivati pravila grupe i sporta. Upoznat će puno novih prijatelja, naučit će se ponašati u grupi, razvijat će disciplinu i poštovati reda a sve to uz veliku količinu zabave.

Novosti

.

Plivački klub Kantrida vrši upise za nove članove.

Želite da vam se dijete krene baviti popularnim i zdravim sportom? Prepustite ga našim trenerima koji će djetetu predstaviti plivački sport na način prilagođen djetetovoj dobi. Djeca će naučiti kako se kretati u vodenom mediju, upoznati puno novih prijatelja, naučit će se ponašati u grupi, razvijat će disciplinu i poštovanje reda a sve to uz veliku količinu zabave.

Plivački vrtić

Program za djecu od 4 do 6 godina. Namjenjen neplivačima i slabim plivačima. Za cilj ima upoznati djecu s bazenom, vodenim medijem, plivanjem kao načinom kretanja. Glavna metoda učenja je igra. Opširnije


Škola plivanja

Program za djecu plivače koji kroz 5 godina škole plivanja upoznaju četiri tehnike, upoznaju plivanje kao sport i sport kao životnu filozofiju. Razvijaju disciplinu, samokontrolu i poštovanje prema pripadnicima grupe i trenerima. Opširnije


Natjecateljski pogon

Program koji se prirodno nastavlja na Školu plivanja. Za cilj ima, pored zadržavanja djece u sportu i razvijanja pravilnih i zdravih navika, i optimizacija nastupa i tehnika za postizanje sportskih rezultata i uspjeha. Opširnije

.

PRATITE NAS

Da!