Kontakti Plivačkog kluba KANTRIDA

Upitajte, pohvalite, kritizirajte…

  • TELEFON:

    • 091 790 2816 – Ivan Šimac (Plivački vrtić, Škola plivanja, sportska rekreacija, opća pitanja)

    • 091 793 9602 Dalibor Krebelj (natjecateljski pogon)

  • ADRESA BAZENA: Podkoludricu 2, 51000 Rijeka, Hrvatska

  • MAIL ADRESA: info@pkkantrida.hr